text

Etiske Normer for trænere

GreveAtletik WEB transparent ny 

 

 

Udarbejdet 19. September 2020

Version 1, 2020

 

1. Behandl alle udøvere individuelt og på udøverens præmisser!

2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed!

3. Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren!

4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!

5. Inddrag udøverne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling!

6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!

7. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik!

8. Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici!

9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!

10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!

11. Anerkend udøverens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere!

12. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!

13. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!

14. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!

15. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktiv modstander af brug af alkohol og tobak i idrætslig sammenhæng!

16. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

17. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på be-kostning af udøvernes og/eller idrættens interesser!

18. Spil aldrig på dig selv eller modstanderen!

19. Misbrug ikke din insider-viden i forbindelse med spil!

 

Sociale medier

20. Venskaber på sociale medier som Facebook/messenger anses som et medie med fokus på kommunikation og anses derfor ikke for at være et problem.

21. Det anbefales, at træneren undlader upassende opslag hvis man følges af de aktive på medier som instagram, tiktok m.m. Hvis bestyrelsen beslutter, at træneren opfører sig uetisk vil denne træner modtage en advarsel, da træneren er klubbens ansigt udadtil. 

22. Personlig kontakt mellem træner og aktive under 15 år, på de sociale medier, uden sportslig/træningsmæssig relevans, accepteres ikke, med mindre der er tale om en i forvejen tæt/familiær relation uden for klubben.