text

Generalforsamling for Greve Atletik

Tirsdag den 12. marts kl. 19:30 afholder vi generalforsamling i et mødelokale i Greve Idrætscenter på 2 sal. (tag trappen op i forhallen ved hal 1).

Indbydelse i PDF

Vi opfordrer alle medlemmer, både aktive og passive, forældre, samt mennesker med tilknytning til klubben til at deltage. Generalforsamlingen forventes ikke at tage mere end et par timer, så det skulle ikke blive en midnatsforestilling.

Dagsordnen er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning
  1. Formanden (Thomas Andersson)
  2. Stævneudvalget (Morten Larsen)
  3. Talentudvalget (Keyvan/Kim/Jan)
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag. Skal være indsendt 8 dage før
 6. Vedtagelse af næste års budget..
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlem er på valg
  2. Ulige år: Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

   Thomas Andersson (Formand) er villig til genvalg
   Jan Olesen (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg.
   Sofie Skovgaard (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg.
   Morten Larsen (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg

  • Valg af regnskabsfører (Lone Andersen)
  • Valg af revisor (Glenn Jespersen)
  • Valg af revisor suppleant (Mette Ivarsen)
 8. Eventuelt
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen