text

Generalforsamling for Greve Atletik

Tirsdag den 7. marts kl. 19:30 afholder vi generalforsamling i et mødelokale i Greve Idrætscenter på 2 sal. (tag trappen op i forhallen ved hal 1).

Vi opfordrer alle medlemmer, både aktive og passive, forældre, samt mennesker med tilknytning til klubben til at deltage. Generalforsamlingen forventes ikke at tage mere end et par timer, så det skulle ikke blive en midnatsforestilling.

Dagsordnen er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning

Formanden (Thomas Andersson)

   1. Ungdomsudvalget (vakant)
   2. Mastersudvalget (Inge Faldager)
   3. Statistikudvalget (Morten Larsen)
   4. Stævneudvalget (Morten Larsen)
   5. Talentudvalget (Morten/Keyvan/Kjeld)
   6. Medieudvalget (Martin/Jesper/Jan/Frida)
   7. Indtægtsudvalget (vakant)
   8. Aktivitetsudvaget (vakant)
 1. Fremlæggelse af årsregnskab.
 2. Indkomne forslag. Skal være indsendt 2 dage før
 3. Vedtagelse af næste års budget..
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt evt. udvalg.
  1. Lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlem er på valg
  2. Ulige år: Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.
   1. Kai Gustavsen (Kasserer) er villig til genvalg
   2. Inge Faldager Larsen (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg.
   3. Keyvan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg.
   4. Kim Ahlmann (bestyrelsesmedlem) ikke villig til genvalg.
   5. Peder Pedersen træder også ud af bestyrelsen.
  • Valg af revisor (Martin Andersson)
  • Valg af revisor suppleant (Glenn Jespersen)
 1. Eventuelt.
  • Hjælp til opgaver i klubben.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen