Træning i Sommerferien

Så går vi ind i sommerferieperioden, og det vil ændre lidt på træningstiderne i de næste par uger. 
 
De yngste fra 5-9 år som træner mandag kl. 16:30-18:00. De har sidste træningsdag i dag mandag den 29. juni. Så er der sommerferie for dem indtil uge 33. Dvs. de starter op igen efter sommerferien mandag den 10. august fra kl. 16:30-18:00.
 
Dem som træner på mellemholdet 10-14 år og det store hold 14 år og ældre. De træner til normal tid i denne uge (uge 27). Fra mandag den 6. juli til den 6. august, så ændrer vi træningstidspunktet, så der er træning.
Mandag og torsdag fra kl. 17:30-19:30, hvor vi vil bestræbe os på at der er en eller 2 trænere til stede.
Onsdagstræningen forsæter også igennem sommerferien på samme tid som hele tiden 17:30-19:30.
 
Også for disse hold, så vil træningen starte op igen til normal tid mandag den 10. august, som de står på Greve Atletiks hjemmeside, og det bliver til med træningstider for mellemholdet 10-14 år mandag og torsdag fra kl. 16:30-18:00 og for de lidt ældre 14 år og opefter fra kl. 18:00-20:00. 
 
Bestyrelsen og trænerne ønsker alle Greve Atletiks medlemmer, deres forældre og familie, og alle der hjælper Greve Atletik til vores stævner og arrangementer en rigtig god sommer.
 
ps. Greve Atletik arrangerer DM Masters den 21-23. august, og Afslutningsstævnet den 26-27. september, og vi håber på at se mange af jer her som deltagere eller hjælpere. 
 

Generalforsamling - ny dato

Onsdag den 17. juni kl. 19:30 afholder vi generalforsamling i mødelokale i Greve Idrætscenter på 2 sal. (tag trappen op i forhallen ved hal 1).

Vi opfordrer alle medlemmer, både aktive og passive, forældre, samt mennesker med tilknytning til klubben til at deltage. Generalforsamlingen forventes ikke at tage mere end et par timer, så det skulle ikke blive en midnatsforestilling.

Dagsordnen er:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning

           Formanden (Thomas Andersson)
           Mastersudvalget (Inge Faldager)
           Statistikudvalget (Morten Larsen)
           Stævneudvalget (Morten Larsen)
           Talentudvalget (Keyvan/Kim)

4. Fremlæggelse af årsregnskab.
5. Indkomne forslag. Skal være indsendt 8 dage før
- Forslag 1: Vedtægtsændringer
6. Vedtagelse af næste års budget..
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt evt. udvalg.
     a. Lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlem er på valg
     b. Ulige år: Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

 1. Thomas Andersson (formand) er villig til genvalg
 2. Morten Larsen (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg..
 3. Sofie Skovgaard (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg.
 4. Lars Høkilde (bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslår Jan Olesen
 • Valg af revisor (Martin Andersson)
 • Valg af revisor suppleant (Glenn Jespersen)

8. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Forslag 1.

Vedtægtsændringer se særskilt notat.

Klubtøjsaften den 15. juni

Hej alle.
 
Vi har nu fået designet noget nyt klubtøj, som Greve Atleterne kan benytte til stævner, når der engang igen må afholdes stævner. Man kan sagtens benytte det gamle klubtøj til stævner i den næste par år, hvis man ikke lige stå og mangler noget, så man behøver ikke at skifte lige nu og her.
 
Det nye klubtøj vil vi meget gerne præsentere for jer, og derfor laver vi en klubtøjsaften oppe ved vores klubhus, hvor man så kan prøve klubtøjet og se det nye design, samt købe en klubtaske, som vi også har fået lavet. Vi forventer at forsamlingsforbuddet bliver hævet til 30-50 personer, så vi sagtens kan være ved vores klubhus, og vi skal nok tage de forhåndsregler, som der er på det tidspunkt.
 
Global Sport, som nu er leverandør på det nye klubtøjet, kommer også derop, og han vil også have nogle andre ting med, som man kan prøve. F.eks. pigsko. Klubtøjet bestiller man på dagen, og så vil de fleste få det leveret efter 2-3 uger. Dog vil nogen kunne få det med det samme. Fremadrettet, så vil man kunne bestille klubtøjet via Global Sports hjemmeside, men klubben vil have et lager, hvor man kan prøve tøjet.  
 
Vi glæder os til at se jer MANDAG DEN 15. JUNI kl. 16:00 til 20:00, hvor man kan se og prøve klubtøjet. Vi regner med de yngste, som træner kl. 16:30-18:00, de prøver klubtøj lige inden træning eller lige efter deres træning, mens de ældre, som træner fra 18:00 – 20:00, de kan prøve klubtøjet inden deres træning eller indtil kl. 20. Klubben sørger for kaffe, te og vand at drikke og måske lidt popcorn, I skal bare selv sørge for de gode humør, og så håber vi, at alle tager positivt imod det nye klubtøj.
 
Dianga og Thomas
 
ps. Spørgsmål så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Greve Stadion er igen åben for træning

Vores træning, som vi startede med for 14 dage siden, må vi igen forsætte med. Dvs. der er træning i dag. 
Politiet, Greve Kommune og GIC er blevet enige om, at man selvfølgelig følger special Forbundnes (DAF) udmeldte retningslinjer, som jo også følger sundhedsministeriets retningslinjer. 
Derfor er der træning i dag kl. 16:30. Vi er kede af at vi måtte melde noget andet ud i går.
 
 
Bestyrelsen

Træning starter under tilpassede forhold

Atletiktræning på Greve Stadion

Så er det igen muligt at træne på Greve Stadion. Derfor vil vi starte træningen op igen på mandag den 27. april, men det bliver ikke helt på samme måde, som vi normalt gør pga. Corona smitten. Vi skal selvfølgelig overholde de retningslinjer og anbefalinger, som der er kommet fra Sundhedsministeriet, og de retningslinjer og anbefalinger, som Danmarks Idrætsforbund og Dansk Atletik Forbund er kommet med. Greve Kommune har godkendt disse retningslinjer og anbefalinger. Herefter er det klubbens ansvar at køre træningen.

Derfor vil træningen foregå som følgende:

 • De 5-9 årige træner mandag fra 16:30-17:50.
 • De 10-14 årige træner mandag og torsdag fra 16:30-17:50
 • Fra 15 år og ældre træner fra mandag og torsdag fra 18:10-20:00
 • Onsdag træner de 13 år og ældre kl. 17:30-19:30.
 • Løbergruppen, som træner lidt forskudt af disse træningstider, starter vi først op ugen efter den 4. maj.

 

Der vil være følgende retningslinjer, når vi træner:

 1. Stadion vil være delt op i træningszoner, og det vil arealerne udenom stadion også være (Græsarealet bag dommertårnet, bakken, og kastegården). Se tegningen af stadion.
 2. Alt opvarmning og træning vil foregår i træningszonerne eller udenfor stadion, så grupperne ikke kommer i kontakt med hinanden.
 3. Klubhuset er stadig lukket, og må ikke benyttes til træning.
 4. Man mødes IKKE ved klubhuset, som vi plejer. Du skal henvende dig til de trænere/ledere, som står ved hovedindgangen til stadion, og så dirigerer de dig/atleterne ud til de zoner, hvor du skal træne.
 5. Vi vil bestræbe os på kun at være 6 aktive og 1 træner i hver træningszone.
 6. Skal trænerne benytte redskaber til jeres træning, så skal træneren hente dem i laden og lægge dem på plads igen. Træneren spritter redskaberne af – før og efter træningen, og under træningen, hvis der er behov for det.
 7. Når der løbes intervaller, så løber en gruppe først, når den forrige gruppe er væk fra banerne – så vi også her holder afstand - og træningsgrupperne adskilt.
 8. Det bedste ville være, at forældre forlader stadion, og kommer igen, når træningen er slut. Hvis de venter på stadion under træningen., så skal forældrene være uden for atletikbanerne hele tiden og må selvfølgelig ikke stå i grupper og snakke, men skal holde afstand til hinanden jævnfør Sundhedsministeriets anbefalinger med mindst 2m afstand.
 9. Træningen fortsætter udendørs selvom det regner, da grupperne ikke kan være indendørs. Dvs. husk påklædning efter vejret – varmt og vindtæt. Skulle vejret blive så slemt, så vi ikke kan træne, så aflyses træningen.
 10. Trænerne skal være opmærksom på ankomst og afgang i de andre grupper, så atleterne ikke ankommer og sendes hjem samtidig. Der er indlagt et tidsrum imellem den tidlige træning og den sene træning fra 17:50-18:10, hvor de som træner på det tidlige hold skal være gået fra stadion inden kl. 18:00. Så de atleter, som kommer til den sene træning, kan gå ind i de træningszoner, som de skal gå til - uden kontakt med det tidlige hold.

Andre praktiske oplysninger:

 1. Hold afstand til dine kammerater hele tiden under træningen.
 2. Ingen legen eller skubben – altså ingen fysisk kontakt.
 3. Bliv hjemme fra træning, hvis du er syg eller har optræk til at blive syg.
 4. Spyt ikke på de røde baner og i græsset. Spyt ikke på dine hænder og redskaberne.
 5. GIC er lukket, så der er ikke adgang til toiletter på stadion eller adgang til badefaciliteter. Så kom omklædt til træning.
 6. Vi vil også løbe udenfor stadion med nogle af grupperne, F.eks. over på Rævebakken eller fodboldbaner i ”Hullet” og bruge dem som træningsareal.
 7. Vi har købt masser af håndsprit, og det vil vi gøre løbende. Vi anbefaler, at du selv har en lille flaske håndsprit med i din træningstaske til eget brug.
 8. Trænerne har flasken med håndsprit med ud i træningszonen, så du kan spritte dine hænder ved ankomst og afgang fra træningszonen. Du skal gnide dine hænder med spritten indtil den er udtørret.

Besluttet i Greve Atletiks bestyrelse den 22. april 2020.

Thomas Andersson
Formand For Greve Atletik

Greve Stadion oversigt Covid 19 start

Greve Stadion er lukket for alt træning

Greve stadion er nu blevet lukket, og det vil blive låst af. Så det er desværre ikke muligt at løbe på stadion i det næste stykke tid. I hvert fald ind til den 30. marts.
 
Men træningen i Greve Atletik kan vi allerede nu godt sige, at det starter ikke op før tidligst efter påsken. Vi er sikre på at regeringen og Greve Kommune nok skal forlænge perioden som lige pt løber til den 30. marts. Dansk Atletik Forbund henstiler i hvert fald til at man ikke begynder med organiserede træning, stævner og andre arrangementer før efter den 30. april. Dvs. en måned mere end myndighederne har meldt ud, men de henstiller også til at man følger de retningslinjer, som myndigheder udstækker, og det gør vi selvfølgelig også. 
 
Så Bestyrelsen melder ud om træning m.m. lige så snart Regeringen og Greve Kommune har givet lov til at man igen må gøre det. 
 
Hjemmetræning er heldigvis stadig tilladt, og det er det også at løbe og/eller cykle en tur. 
 
Greve Atletiks bestyrelse.

Klubhuset er også lukket af

Hej alle
 
Desværre er vores klubhus også lukket for de næste 14 dage. Det betyder, at INGEN må træne eller opholde sig i klubhuset før efter den 27. marts.
 
Det er, fordi alle bygninger på GIC's matrikel skal være lukket på grund af smittefaren for Corona. Det er selvfølgelig et stort ØV, men vi bliver nødt til at respektere hvad myndighederne og Kommunen har meldt ud.
 
Det er tilladt at træne udenfor på stadionet, så længe det ikke er i alt for store grupper. 
 
Bestyrelsen

Underkategorier