Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

Inden du melder dig ind i klubben, er du velkommen til at komme til træning 3-4 gange.

Indmeldelse kan ske ved at udfylde nedenstående formular, pris og gruppe kan ses her under. 

Gruppe
Beløb
Beskrivelse
Barn
500kr pr halve år*
Barn er under 17år og benytter sig af vores trænere og/eller deltager i stævner
Ungdom
500kr pr halve år*
Ungdom er 17-22år og benytter sig af vores trænere og/eller deltager i stævner
Senior
500kr pr halve år*
Senior er 23-29år og benytter sig af vores trænere og/eller deltager i stævner
Veteran
500kr pr halve år*
Veteran er over 29år og benytter sig af vores trænere og/eller deltager i stævner
Motionist
100kr pr halve år
Motionister benytter stadion og vores andre faciliteter, men bruger ikke vores trænere og deltager ikke i stævner
Støttemedlem
200kr pr halve år
Støttemedlem er personer som har lyst til at støtte klubben

* Man betaler for de resterende måneder i det halvår man starter.

*Krævet information.
Navn: *
Adresse: *
Postnr: *
By: *
Tlf:
Mobil:
Email (kontingent): *
Email (info): Indtast mail adresse til info, hvis det er en anden end mailadressen til kontingent.
Fødselsdag: * Indtast som dag-maned-ar
Gruppe: * Se beskrivelse af de forskellige grupper ovenfor.
Startet hvornår: *