Danske Mesterskaber for Ungdom

D. 1. og 2. September

i Aalborg

 
Indbydelse endnu ikke modtaget
 
Husk:
Deltagertallet i de enkelte øvelser begrænses til max. 18 deltagere. Der er startret for de 18 bedst placerede på årets rangliste i øvelsen opgjort på datoen for sidste rettidige tilmelding. Er der mindre end 18 aktive på årets rangliste, tildeles de resterende pladser efter de aktives personlige rekorder.
Ranglisten på DAF's hjemmeside vil komme her