Generalforsamling for Greve Atletik

Onsdag den 13 marts kl. 19:30 afholder vi generalforsamling i et mødelokale i Greve Idrætscenter på 2 sal. (tag trappen op i forhallen ved hal 1).

Vi opfordrer alle medlemmer, både aktive og passive, forældre, samt mennesker med tilknytning til klubben til at deltage. Generalforsamlingen forventes ikke at tage mere end et par timer, så det skulle ikke blive en midnatsforestilling.

Dagsordnen er:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning

           Formanden (Thomas Andersson)
           Mastersudvalget (Inge Faldager)
           Statistikudvalget (Morten Larsen)
           Stævneudvalget (Morten Larsen)
           Talentudvalget (Morten/Keyvan/Kim)

4. Fremlæggelse af årsregnskab.
5. Indkomne forslag. Skal være indsendt 8 dage før
6. Vedtagelse af næste års budget..
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt evt. udvalg.
     a. Lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlem er på valg
     b. Ulige år: Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

  1. Kai Gustavsen (kasserer) er villig til genvalg
  2. Keyvan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg.
  3. Inge Faldager (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg.
  4. Sanne Chabert (bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg.
    Bestyrelsen foreslår Joachim Larsen
  • Valg af revisor (Martin Andersson)
  • Valg af revisor suppleant (Glenn Jespersen)

8. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Forslag 1.

Der laves om i 2 af vores kontingentgrupper.

Støttemedlem laves om til Passiv medlem. Kontingentet nedsættes fra 200 kr. pr halvår til 150 kr. pr halvår.

Motionist laves om til Motionister/Træningsmedlemmer. Kontingentet sættes op fra 100 kr. pr halvår til 300 kr. pr halvår.

De resterende medlemsgrupper har uændret kontingent.